Produkter

Godt miljø på arbeisplassen…

Firecheck- maling til forsegling av løs isolasjon / mineralull.VI ER EKSPERTER PÅ RENGJØRING AV:
  • Ventilasjonsaggregater
  • Varmegjenvinnere
  • Vindusapparater
  • Ventilasjonskanaler
  • Varme / Kjølebatterier
  • Hulldekke
  • Forsegling av innvendig isolasjon og priming av åpen betong og hulldekke