Rene ventilasjonsanlegg reduserer allergier, hodepine, tretthet og sykefravær. Godt miljø på arbeidsplassen er av meget stor betydning. Gjennom ventilasjonssystemet passerer all den luft som du puster inn hele dagen.

Vi Utfører Også

Vi gir råd og veiledning til brukerne – Vi gir et oversiktlig tilbud over hva arbeidet omfatter Vi har folk med lang erfaring som kan sitt fag og som har et godt renomme.

VI ER EKSPERTER PÅ RENGJØRING AV:
  • Ventilasjonsaggregater
  • Varmegjenvinnere
  • Vindusapparater
  • Ventilasjonskanaler
  • Varme / Kjølebatterier
  • Hulldekke
  • Forsegling av innvendig isolasjon og priming av åpen betong og hulldekke